Forord

Enda et år nærmer seg slutten, og det er hyggelig å kunne oppsummere med at det har vært enda et godt år for Vard.

Heller ikke dette året har vært helt upåvirket av Covid-19 pandemien, men heldigvis i mindre grad enn 2020. Ledere og trenere har uansett taklet både Covid-19 og andre utfordringer på en strålende måte. Vi er heldige som har så mange ressurser tilgjengelig, og for den innsatsen og pågangsmotet de tar med seg inn i sitt arbeid for klubben. Nå krysser vi fingrene for at vi er ferdige med pandemien i Vard, og at 2022 får passere uten restriksjoner på aktiviteten.

Aktivitetsnivået i Vard har vært stigende i flere år, og 2021 har ikke vært noe unntak. Cirka 70 nye jenter og gutter har startet i Vard, noe vi ser som et resultat av å bevisst prioritere et godt opplegg for de yngste i klubben vår. Fra fireårsalderen inviteres de på rekruttakademiet hver onsdag i Vardhallen, og det formelig yrer med barn den timen det varer. Skikkelige instruktører fra Vardakademiet med støtte av juniorlaget sørger for at de får en god start i klubben. Fra seks års alder får de delta på lag, og vi har i år stilt over 60 lag i seriespillet. Det betyr mange gode opplevelser for barn og unge, men også mange timer dugnad for de foreldrene som stiller opp som trenere og lagledere. Innsatsen de gjør er uvurderlig, både for klubben generelt, men også for hvert enkelt barn og ungdom. Her er det mange som får med seg god ballast på veien til å bli skikkelige mennesker, og dette må vi kunne si er den viktigste jobben vi i Vard gjør.

Tusen takk til hver enkelt av dere som bruker fritiden deres på dette!

I Vard har vi alltid ment at bredde og topp henger sammen, og at vi ikke får ut potensialet i hverken den ene eller andre uten en sammenheng mellom dem. Rett og slett fungerer vi best som «En hel klubb» som boken til 100-års jubileet i 2016 het. Derfor er det gledelig å se at den fantastiske bredden vi har klart å bygge opp også resulterer i toppresultater både for lag og enkeltspillere. Særlig gledelig er det å se at dette gjør seg gjeldende også på jentesiden, hvor vi lenge ikke var gode nok på det vi holdt på med. Det har endret seg skikkelig, og det bugner nå med kretslagsspillere både på jente- og guttesiden. Dyktige trenere, gode planer og god struktur, særlig gjennom Vardakademiet, må ha mye av æren for at vi klarer å løfte de ivrigste i klubben, så de klarer å oppnå noen av sine mål og drømmer. Vi har styrket vår satsing på sport, og vil neste år ha to heltidsansatte på sport. Forhåpentligvis vil det gjøre at vi får ennå bedre struktur på arbeidet vi gjør, med tilhørende resultater.

Høyest profil i Vard har nok vårt A-lag herrer. Derfor er det gledelig å se den utviklingen de også har hatt de siste årene. Med et av de minste budsjettene i Postnord-ligaen henger de allikevel med i toppen av en meget tøff liga. Laget består nesten utelukkende av lokale unggutter, noe som ikke gjør prestasjonen mindre imponerende. En fantastisk gjeng som imponerer like mye med sine gode holdninger og samhold, som de gjør på banen og tabellen. Et Lag med stor L som de selv sier, og en gjeng å være stolte av for oss andre i klubben.

Vardmodellen har også kommet opp av bølgedalen den var i for noen år siden.

Aktiviteten er meget høy, og vi nærmer oss grensen for hva vi kan gjennomføre kapasitetsmessig. For å kunne utvikle Vardmodellen videre er det rett og slett behov for større forutsigbarhet i finansieringen av den. Vi mottar støtte fra veldig mange kanter, og setter umåtelig pris på den, men for å kunne utrette mer må vi kunne planlegge fremover, og det uten å risikere klubbens økonomi. Her vil et tetter samarbeid med det offentlige, og forutsigbarhet derfra være nøkkelen. Vi får håpe både lokale og nasjonale politikere ser verdien i det arbeidet som blir gjort og de barn og unge som blir integrert i det norske samfunnet. Her sparer samfunnet millioner av kroner, og det vil være en investering med god avkastning å satse ytterligere på dette.

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke alle de som bidrar til arbeidet vi gjør i Vard. Våre samarbeidspartnere har stått last og brast med oss gjennom pandemien, og dette har selvfølgelig vært en nøkkel til at klubben skulle komme gjennom dette på en så god måte. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner og håper at dere får mye ut av samarbeidet med oss. Enda viktigere er alle de som legger ned tusentalls dugnadstimer hvert år. Fra vår unike seniorgruppe til foreldre som bidrar rundt lag, i kiosker, rundt kamper og turneringer. Vard er kjent for å ha en unik dugnadsånd, og det er noe vi er stolte av! Så må vi selvfølgelig ikke glemme de som har Vard som sin arbeidsplass. Uten den jobben de gjør for å legge til rette for oss andre, holde orden på økonomien, organisere treningsøkter, akademi osv. hadde klubben aldri gått rundt. Sammen skal vi bygge klubben videre og gjøre 2022 til nok et godt Vard-år.

Heia Vard!

← Til forsiden

Seier over Molde i semifinalen NM G16. Fv: Helge Hummervoll, Lasse Fredheim, Michael Lie.

Vårt kull, våre lag – vårt Vard →

Annonse
Vi bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Du kan eventuelt skru av dette i nettleseren din. Personvernerklæring